Nadine is een transdisciplinair laboratorium voor hedendaagse kunstenaars: een ruimte waar vernieuwend podiumwerk gecreerd, ondersteund en getoond kan worden. nadine wil op continue wijze vernieuwende en dus ook vaak experimentele en risicovolle projecten, die een degelijke omkadering nodig hebben, ondersteunen. Door de ontwikkeling van een eigen methodologie voor artistiek onderzoek, en de uitdrukkelijke aandacht voor het artistieke proces, wil nadine de hedendaagse productiepraktijk van de artistieke sector in vraag stellen, en samen met de kunstenaars zoeken naar een open en flexibele structuur, die de interne vraagstelling koppelt aan een ruime externe communicatie.